Anmogep Proje Ekibinden Doğaka’ya Ziyaret

Anmogep Proje Ekibinden Doğaka’ya Ziyaret

Anmogep Proje Ekibinden Doğaka’ya Ziyaret

 

DOĞAKA’nın proje ortağı olduğu Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi’nin (ANMOGEP) başlıca hedefleri; Antakya’da el işi ağaç işleyen zanaatkârlar ile küçük ve orta ölçekli mobilya üreticilerinin verimliliğini ve rekabet edebilirliğini artırmak, daha iyi bir iş ortamı yaratılması, üretim ve depolama gibi fiziki altyapının iyileştirilmesi ve bölgedeki KOBİ’ler için destekleyici bir çevrenin yaratılması yolu ile yeni işletmelerin sayısını arttırmak ve böylelikle toplam istihdama katkıda bulunmaktır.

 

ANMOGEP kapsamında kurulacak “Ortak Kullanım Tesisi” sayesinde, Hatay ilindeki küçük ölçekli el yapımı mobilya imalatçılarının ileri teknoloji ürünü makinalar kullanarak ürünlerini daha kısa sürede, daha kaliteli ve daha ucuza üretmeleri sağlanacaktır. Merkez ayrıca KOBİ’lerin kurumsal ve operasyonel kapasitelerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek üzere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlayacaktır. Gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetleri sektörün hem ulusal hem de uluslararası tanınırlığını arttıracak, böylece iş ortamının geliştirerek ticari hareketliliğin artmasına katkıda bulunacaktır.

 

Ajansımızın proje ortağı olduğu Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP) proje ekibi 11.02.2015 tarihinde Ajansımıza bir ziyaret gerçekleştirdi. Proje Koordinatörü Melih ÇİNÇİN, proje danışmanları John TONER, Vicente Lopez MATEU ve Burcu ARIKAN’dan oluşan heyet, Ajansımız Hukuk Müşaviri Tarık Mete ÇANGA ve Hatay YDO Koordinatörü Cenk ÖZBAYKAL’a projeleri hakkında bilgi verdi.

 

Toplantıda Cenk ÖZBAYKAL tarafından proje ekibine Ajansımız faaliyetleri hakkında bilgi verildikten sonra taraflar benzer AB proje deneyimleri hakkında istişarede bulundu.

 

Kaynak: www.dogaka.com.tr

Tarih: 12.02.2015

Antakya Mobilyası © 2019 - Tüm Hakları Saklıdır.
Antakya Mobilyası -